מזכירות

קבלת קהל בימים א', ג', ה' בין השעות 8:30-12:30

טלפון 04-6541323

פקס 04-6440982

דוא"ל kfarbaruch1@gmail.com