וועדת שישים פלוס מינוס

מידע שימושי • כניסות

חוי נצר - יו"ר

טובה ברנר

רונית זהר

חנה לייטמן

יהודית וייס