מזכירות

פחים חדשים הוצבו במרכז המושב
פחים חדשים הוצבו במרכז המושב