מזכירות

מלגות לימודים לתואר ראשון ומעלה לבני המושבים חברי האגודה החקלאית
מלגות לימודים לתואר ראשון ומעלה לבני המושבים חברי האגודה החקלאית