מזכירות

רב שיח עם נציגי המפלגות בתל עדשים בשבת הקרובה!
רב שיח עם נציגי המפלגות בתל עדשים בשבת הקרובה!