מזכירות

קול קורא להגשת מועמדות לועדת ביקורת לועד המקומי
קול קורא להגשת מועמדות לועדת ביקורת לועד המקומי