ועדת קהילה

מידע שימושי • כניסות

יו"ר הועדה: ענבל ויסמן

חברות הועדה:

פטו רוזנצוויג

פאני כוכבי

לאה וועג