וועדת קהילה מחבקת

מידע שימושי • כניסות

יו"ר הוועדה - עידית גרופר

אילנית בן שמעון

אילנית וינטר

עדיאל פורטל

עינת בר

ניצן דר

מרסלה אולמר