תקנון בריכת השחיה

מידע שימושי • כניסות

בריכת השחיה בכפר ברוך מופעלת ע"י האגודה הקהילתית במתכונת של "בריכה פרטית" ותשמש את חברי האגודה הקהילתית ו/או תושבי כפר ברוך ובני משפחותיהם בלבד.

הבריכה תופעל על ידי היישוב, קרי, העסקת גורמי המקצוע בצורה ישירה ולא באמצעות "מפעיל חיצוני" וזאת על מנת לחסוך בעלויות הכספיות וכמו כן, לתת שירות ומענה טובים יותר.

 1. הבריכה תשמש את חברי האגודה הקהילתית ו/או תושבי כפר ברוך ובני משפחותיהם בלבד.
 2. הכניסה לבריכה מותרת אך ורק בשעות הפעילות המיועדות לכך, כפי שיתפרסמו לציבור ויופיעו על גבי שער הכניסה.
 3. הכניסה לבריכה מותרת אך ורק בנוכחות מציל בשטח הבריכה ובכפוף להנחיות מפעיל/מנהל הבריכה.
 4. כל המתרחצים מחויבים להישמע להוראות מנהל הבריכה או המציל ולהנחיות המפורטות בשלטים המותקנים בשטח הבריכה.
 5. הכניסה למים מותרת אך ורק בבגד ים.
 6. אין להכניס לשטח הבריכה ולמים ילד כשהוא עירום, כניסת פעוטים לבריכה עם טיטול מים -חובה.
 7. ילדים שאינם שוחים עצמאית או עם מצופים, יתרחצו בבריכת הפעוטות ובהשגחת ההורים.
 8. העישון בכל מתחם הבריכה אסור.
 9. יש להקפיד לשמור על הניקיון בכל שטח הבריכה ולאסוף כל שאריות הלכלוך והאוכל.
 10. בכל השטח המגודר חל איסור להכניס כלי זכוכית מכל סוג שהוא .
 11. חל איסור מוחלט להיכנס לכל מתחם הבריכה עם כל כלי רכב.
 12. לנוחיותכם, הותקן מתקן אופניים בכניסה לבריכה . חל איסור להשאיר אופניים בכניסה ו/או ביציאות החירום ו/או בצורה שמפריעה למעבר בטוח בבריכה.
 13. בבריכה הושקעו כספים רבים - חובה לעשות שימוש סביר בבריכה ובמתקניה ולהימנע מגרימת נזק. מתרחץ שיגרום לנזק לבריכה או למתקניה, עקב שימוש בלתי סביר או במכוון, רשאית האגודה הקהילתית לדרוש שישלם בגין תיקון הנזק.
 14. מתרחץ שלא יקפיד על כללי התנהגות נאותים, רשאי המציל ו/ או מנהל הבריכה להוציאו מהבריכה ולמנוע כניסתו למשך כל עונת הרחצה.
 15. אין להכניס בעלי חיים לשטח הבריכה.
 16. אורחים - הגעה של משפחה וחברים רצויה ואף מבורכת, זאת מתוך ההבנה כי היישוב הוא הבית שלנו ולכן מעגל החברים הקרוב והמשפחה רצויים מאוד ויוצרים תחושת זהות ושייכות. יחד עם זאת, הגעה של אורחים ללא המשפחה המלווה (מבוגר מעל גיל 16) אינה מקובלת ואף יוצרת אי נעימות בניסיונות בירור זהות הבאים לבריכה. נבקש מכל הציבור להקפיד הקפדה יתרה בנושא זה, לשמור על מידתיות ולמנוע אי נעימויות.
 17. הקיוסק ועגלות המזון מעת לעת יתופעלו על ידי האגודה הקהילתית או כל זכיין אשר נבחר ע"י הועד.
 18. תושב כפר ברוך (רישום במשרד הפנים) שאינו חבר באגודה קהילתית ויהיה מעוניין ליהנות מהבריכה, תגבה ממנו האגודה תשלום עבור "השתתפות בהוצאות".
 19. תקנון תנאי שימוש בבריכה זה עשוי להתעדכן מעת לעת ע"פ שיקולי ועדת הבריכה ו\או וועד האגודה.