צוות חירום ישובי

מידע שימושי • 2/8/2018 כניסות

יקיר סולומון - ראש הצח"י

רב"ש - בני לייטמן

מיכאל מריץ - ראש הצוות הרפואי

איתי לוין - ראש הצוות הלוגיסטי