וועד האגודה החקלאית

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול אסיפה כללית - 01

מוסה סולומון - יו"ר

יובל גולדשטיין

חנה לייטמן

יעקב פלד

שי ראבי

שי חיימי

אבי שדה

ועדת ביקורת: מיכל נדלר, יגאל לוין, אלי ברנר