וועד האגודה החקלאית

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת הנהלה - 06

פרוטוקול ישיבת הנהלה - 07

פרוטוקול אסיפה כללית - 01

יובל גולדשטיין - יו"ר

עזי שטיין

חנה לייטמן

יעקב פלד

מיכל נדלר

שי חיימי

איתמר זיו

ועדת ביקורת: גוזנר נתן, יגאל לוין, אלי ברנר