וועד האגודה החקלאית

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול אסיפה כללית - 01

מוסה סולומון - יו"ר

יובל גולדשטיין

חנה לייטמן

יעקב פלד

מיכל נדלר

מולי יניב

איתמר זיו

ועדת ביקורת: גוזנר נתן, יגאל לוין, אלי ברנר