וועד האגודה החקלאית

מידע שימושי • כניסות

מוסה סולומון - יו"ר

שי חיימי

מיכל נדלר

יובל גולדשטיין

יגאל לוין

אבי שדה

יעקב פלד

וועדת ביקורת של האגודה החקלאית:

חנה לייטמן, אלישע אולמר ואסי מאיר.