פרוטוקול ישיבת וועדת 60 פלוס מינוס מה-10/4/18

תרבות וקהילה פעילה • 11/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועדת 60