פרוטוקול וועדת 60 פלוס מינוס מה 25.7.18

תרבות וקהילה פעילה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 60 פלוס מינוס 25.7

לחץ כאן לעריכת הטקסט