הודעה על הפסקת מים ברחובות לבנית ושלדג מחר יום רביעי 16.10 בין השעות 08:00 ל-11:00 עקב התחברות למערכת החדשה.

מזכירות • כניסות

הודעה על הפסקת מים ברחובות לבנית ושלדג מחר יום רביעי 16.10 בין השעות 08:00 ל-11:00 עקב התחברות למערכת החדשה.