הודעה על הפסקת מי שתיה היום בין השעות 14:00 ל-16:00 בצד המערבי של המושב מקו בית הכנסת מערבה

מזכירות • כניסות

הודעה על הפסקת מי שתיה היום בין השעות 14:00 ל-16:00 בצד המערבי של המושב מקו בית הכנסת מערבה