אגודת החינוך מחפשת פנסיונר/ית עם גישה לילדים לעבודה בצהרון

מזכירות • 4/1/2018 כניסות

המתעניינים יפנו למירי, מנהלת הגנים בטלפון 0507358743