פרסום לציבור נהלים מתמשכים משנת 2017

מזכירות • 17/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

לפרסום נוהל בריכות פתוחות לשנת 2018 מעודכן ליום 8 ינואר 2018

נוהל שפכי רפתות לשנת 2018 לפרסום

נוהל פסולות חקלאיות לשנת 2018 פרסום לציבור 10 לינואר 2018

 

אל ציבור החקלאים שלום

 

מצ"ב שלושה נהלים מתמשכים לפרסום סופי וקליטת בקשות במחוזות.

נהלים אלו פורסמו לראשונה 2017 (נוהל פסולות חקלאיות פורסם לראשונה ב 2016) בנהלים אלו קיימת יתרה תקציבית, שמאפשרת המשך תמיכה גם בשנת 2018.

 

 

בברכה

 

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 
-