תרבות וקהילה פעילה

חג עצמאות במושב- תמונות ותודות!
חג עצמאות במושב- תמונות ותודות!