תרבות וקהילה פעילה

במבצע ניקיון שהתקיים היום המושב שינה את פניו
במבצע ניקיון שהתקיים היום המושב שינה את פניו