פרוטוקול ישיבת וועדת +/-60 מתאריך 4.6.18

תרבות וקהילה פעילה • 6/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 60 4.6.18

לחץ כאן לעריכת הטקסט