נוער כפר ברוך

נוער כפר ברוך

ילדי הנוער חילקו עציצים לותיקי הכפר
ילדי הנוער חילקו עציצים לותיקי הכפר