הודעה חדשה

נוער כפר ברוך

3 מדריכים ופעיל אחד מהמושב סיימו היום סמינרי ט׳
3 מדריכים ופעיל אחד מהמושב סיימו היום סמינרי ט׳