תנועת המושבים

איזה פיצוי לתת לאחים בירושת נחלה - נטו או ברוטו?
איזה פיצוי לתת לאחים בירושת נחלה - נטו או ברוטו?