תנועת המושבים

העליון קבע שצוואה עדיפה!
העליון קבע שצוואה עדיפה!