הודעה חדשה

פרסומים מהמועצה

מכתב ראש המועצה לגבי היפרדות תנועת ״בני המושבים״ מ״הנוער העובד והלומד״
מכתב ראש המועצה לגבי היפרדות תנועת ״בני המושבים״ מ״הנוער העובד והלומד״