סקר לתושבי המועצה על תכנית המתאר הכוללנית

פרסומים מהמועצה • כניסות

https://forms.gle/Xk3xKcL3HTUVwJu86

תושבים יקרים,

מצב בראש העמוד קישור לסקר כחלק מאיסוף הנתונים ושיתוף תושבי המועצה בתכנית המתאר הכוללנית למועצה.

נודה על השתתפותכם,

להמשך פרטים על התכנית ניתן להיכנס לאתר המועצה.