הודעה לתושבי ההרחבה

מזכירות • כניסות

לתושבי ההרחבה שלום רב,

ראשית ברצוננו להבהיר כי העיכוב במענה נבע מבדיקות רבות שנעשו מתוך מטרה לקדם פתרון בטיחותי ומהיר ככל הניתן עבור תושבי ההרחבה המערבית.

שנית, ברצוני לעדכן כי כלל החסמים הבירוקרטיים וההנדסיים נפתרו בחודש האחרון וניתן לראות כי הכביש המרכזי בשכונה – בביצוע, בשילוב תשתיות חיצוניות כבזק והוט.

שלישית, ברצוני לעדכן כי האגודה היא הגוף המקדם את ההרחבה ואנו עושים זאת בשיתוף פעולה מלא עם המועצה – כולנו כאן בשביל לסיים בהקדם ובצורה איכותית ובטיחותית את פיתוח התשתיות והמגרשים (שלב א').

לגופו של עניין, לאחר שנבחן הנושא על ידי הועד המקומי וועד האגודה כאחד עם מהנדס המועצה, מנהלת מחלקת תכנון יישובים, מהנדסת הועדה המרחבית, הקבלן המבצע וחברת הפיקוח סוכם כי ניתן יהיה לקבל את חתימת מהנדס המועצה ולקבל היתרים לבתים לאחר סיום הכביש (שבביצוע) וקבלת אישור תאגיד המים על מערכת הביוב (יובלי העמק).

אנו מעריכים כי משך הזמן המדובר – נובמבר 2019.

על מנת להקל על המצב הוצע כי האגודה תבצע קידוחי קרקע שיהיו תקפים עבור כל בעלי המגרשים, מזרחית ומערבית. אנו פועלים על מנת לקדם את הנושא כמיטב יכלתנו ובסיום העבודה יועבר לידיכם דו"ח קרקע.

בברכה,

אמיר סולמי

מזכיר המושב