פרוטוקול ישיבת האגודה החקלאית 5.12.17

מזכירות • 14/12/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

________ _____ ____ _____ ____ 10.12.2017

בקובץ המצורף תמצאו את פרוטוקול ישיבת האגודה החקלאית האחרונה.