וועדת קהילה מחבקת - חזון ומטרות

תרבות וקהילה פעילה • כניסות

וועדת קהילה מחבקת החלה לפעול בחודשים האחרונים במושב. הוועדה מורכבת מאמהות לילדים עם צרכים מיוחדים ומנשים מהמושב אשר עוסקות בתחום טיפולי רלוונטי. הוועדה נפגשה כבר מספר פעמים, חלקן בפורום רחב יותר של כלל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים ושל אנשי מקצוע נוספים מהמושב.

חברות הוועדה: עידית גרופר, עינת בר, אילנית וינטר, עדיאל פורטל, אילנית בן שמעון, מרסלה אולמר וניצן דר.

הוועדה הגדירה לפעילותה חזון ומטרות אותם אנו מבקשות לחלוק אתכם:

חזון:

בכפר ברוך ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם מרגישים שייכות וקבלה.

בכפר ברוך הקהילה פתוחה, מכילה ומחנכת לתפיסה חיובית של השונה.

מטרות:

1. משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים במושב יהוו כתובת זו לזו ויתמכו אלו באלו.

2. הילדים ישתלבו בקבוצת הגיל שלהם.

3. הורים במושב פתוחים להכיר וללמוד להתמודד עם ילדים עם צרכים מיוחדים.

4. הנוער במושב ייחשף לנושא ויעסוק בו בשוטף בפעילות במסגרת מועדון הנוער.