התנ"ך כמקור לערכי הדמוקרטיה - הרצאה בבית הכנסת

תרבות וקהילה פעילה • כניסות

בהרצאה תוצג ותודגם עמדתה של רות גביזון (פרופ' למשפטים ומייסדת "האגודה לזכויות האדם" בישראל), שלפיה, כמה מזכויות האזרח הבסיסיות, שכיום מוכרות כאוניברסליות, צמחו בתרבותו העתיקה של עם ישראל (דהיינו, בתנ"ך).
Screenshot 20200105-110500 Canva