מכתב לשלוח לציבור החקלאיים המגדלים העלי חיים

מזכירות • 1/6/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב בעניין מוכנות בעת ארוע חרום מיםחירום וכו


מכתב לשלוח לציבור החקלאיים המגדלים העלי חיים


 

 

 

בכבוד רב;

וחיד קבלאן

מנהל אזור יזרעאל-מגידו וממומנה חירום

מחוז העמקים – משרד החקלאות פיתוח הכפר

טל: 046489101

נייד: 0506241164

פקס: 04-6489127

Email: wahid@moag.gov.il

www.moag.gov.il