תמונות מטיול הותיקים לירושלים

תרבות וקהילה פעילה • כניסות

השבוע התקיים טיול ותיקי המושב לירושלים. מבוקר עד לילה, היה יום מרתק, מגבש ומוצלח ביותר.
יישר כח לועדת -/+60 על הארגון!

20190829 16035920190829 16031620190829 16034020190829 16032920190829 16041020190829 16050620190829 16015220190829 16044420190829 16043120190829 16023420190829 16042020190829 16024620190829 16045620190829 160220