הודעה על הפסקת מים - ממשפ' הילב ועד משפ' זיו - מחר בין השעות 8 ל-9 . עמכם הסליחה.

מזכירות • כניסות

הודעה על הפסקת מים - ממשפ' הילב ועד משפ' זיו - מחר בין השעות 8 ל-9 . עמכם הסליחה.