ישיבת מטה עם מטה

מזכירות • 5/3/2020 כניסות

 אתמול נערכה ישיבת מטה המועצה מול מטה הישוב. בישיבה נכחו ראש המועצה אייל בצר , סגניו דליה אייל ושי יזרעאלי, מנכלית המועצה רינת זוננשטיין, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מנכ"ל החכ"ל , מנהל אגף איכות סביבה, מנהלת ישובים לילך כהני, ומנהלת אגף רווחה. 
מטרת המפגש - עדכונים מצד המועצה והעלאת נושאים מצד הישוב ודיון עם הגורמים המקצועיים בעניינים השונים. הועלו נושאים מגוונים בינהם בעית הניקוז בכניסה לישוב וכביש הגישה לישוב, תחזוקת בית העלמין ובית הכנסת, נושאי בטיחות ותעבורה, הצללת גני שעשועים, דואר, פערים כספיים בבינוי פרוייקטים גדולים כגון בית העם ועוד. 
ראש המועצה אייל בצר אמר שהוא שמח לראות את שיתוף הפעולה בין הועדים וכמו כן יפעל לסייע ככל הניתן בבקשות .
20200304 18295320200304 182954