מפגש עם נציגי תנועת המושבים

מזכירות • 16/1/2018 כניסות

ביום ב׳, 15/1/18, התקיימה פגישה של נציגי המושב עם נציגי תנועת המושבים בנוכחות אייל בצר, ראש המועצה.

בפגישה נדונו הנושאים:
מצב החקלאות במדינה בכלל ובמושב בפרט,  שיתוף ודיון עם נציגי התנועה ברעיונות לפיתוח תכניות עתידיות של המושב במגזר החקלאי, והיכרות עם נציגת תנועת המושבים בתחום נוער, חברה וקהילה ליצירת שיתוף פעולה עתידי עם רכזת הקהילה במושב.