הזמנה להציע הצעות לרכישת פנסי תאורה ישנים

מזכירות • כניסות

שלום רב, ועד מקומי כפר ברוך מזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת וקניית פנסי תאורה ישנים.

ניתן להציע רכישה של כלל הפנסים או חלקם.

מצ"ב תמונה וניתן לצפות בפנסים בצמוד למבנה המחסן הנמצא מאחורי המזכירות.

את ההצעות יש לשלוח במייל עד ליום ה' 7.11 בשעה 12:00 לכתובת הדואר האלקטרוני kfarbaruch1@gmail.com

summday_7337636933