עדכון בדבר יום פינוי גזם - יום פינוי הגזם הינו ביום ו' הקרוב 25.10.19

מזכירות • כניסות

עדכון בדבר יום פינוי הגזם - יום פינוי הגזם הינו ביום ו' הקרוב 25.10.19

באופן חד פעמי בשל חג הסוכות ניתן להוציא גזם וסכך כבר מהיום.