יום ו' הקרוב 09:30-10:30 יתאפשר פינוי פסולת למכולה. יום ה' 26.9.19 יום פינוי הגזם. רשמו לפניכם.

מזכירות • כניסות

רשמו לפניכם: ביום שישי הקרוב בין השעות 09:30 ל-10:30 אנו נמתין במכולה לתושבים המעוניינים לפנות פסולת . כמו כן, יום פינוי הגזם הקרוב יתקיים ביום חמישי 26.9.