קול קורא להפעלת מזנון בריכה לעונת הרחצה קיץ 2023 – כפר ברוך

קולות קוראים • כניסות

אגודה קהילתית כפר ברוך מבקשת לקבל הצעות להפעלת מזנון בריכה כפר ברוך, לפי התנאים
המפורטים להלן :

 • תקופת ההפעלה 01.06.2023 – 30.09.2023.
 • המפעיל מתחייב למכור מוצרים מפוקחים וברי תוקף.
 • המפעיל ימכור במזנון מוצרים בכמות מספקת למשך כל שעות הפעילות ולמען כלל הלקוחות.
 • תמחור המוצרים יאושר מול מנהל ישוב כפר ברוך.
 • המפעיל ידאג על חשבונו להבאת כלל הציוד מתאים לצורך הפעלת המזנון.
 • המפעיל אחראי על ניקיון המזנון וסביבתו.
 • המפעיל יהיה אחראי על תקינות המבנה והחזרתו למצב הקיים בתום עונת הרחצה.
 • המפעיל מתחייב למתן שירות ברמה גבוהה וזמינות לאורך כל שעות הפעילות בבריכה.
 • הוצאות החשמל והמים ישולמו על חשבון מפעיל המזנון.
 • עובדי המפעיל במידה ויהיו כאלה יאושרו ע"י מנהל היישוב.
 • על המפעיל לדאוג ולהציג את כל האישורים הנדרשים לפי חוק לרבות כיסוי ביטוחי.
 • על המפעיל להיות ללא חובות לאגודה הקהילתית או וועד מקומי כפר ברוך.

הצעות מחיר בצירוף פירוט ניסיון רלוונטי יש להציע במייל kfarbaruch1@gmail.com עד לתאריך 15.05.2023 בשעה 12.00. וועד האגודה הקהילתית אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

לפרטים נוספים : 0526911332 - מושיקו