הודעה בנושא המאבק בהקמת שדה תעופה בעמק

פרסומים מהמועצה • 19/2/2020 כניסות

Screenshot 20200219-104212 Gmail