הודעה על הפסקת מים - ממשפ' הילב ועד משפ' זיו

מזכירות • כניסות

הודעה על הפסקת מים - ממשפ' הילב ועד משפ' זיו - עקב התחברות לקו חדש ביום שלישי חול המועד סוכות 15.10 בין 8 ל-10 - יש להמנע לאחר מכן למשך 24 שע' משתייה של המים בשל ייתכנות לשיירי כלור לאחר השטיפה.