עדכון בעניין ארועי הגשם וחסימת הכניסה לישוב

מזכירות • כניסות

היום נערכה פגישה במשרדי נתיבי ישראל בנוכחות סגן ראש המועצה אבי סמוביץ, מהנדס המועצה דובי ויינגרטן, מנכל יובלי העמק , מנהל מחוז נתיבי ישראל ,מהנדסי הרשויות השונות ונציגי הישוב יובל גולדשטיין ומנשה מלכין . בפגישה הוצגו הבעיות ומספר פתרונות , המועצה ונתיבי ישראל לוקחים את הנושא ברצינות המירבית , סוכם כי יערך סיור בשטח בימים הקרובים לבחינת הפתרונות שהוצעו . נמשיך לעדכן .
Screenshot 20200113-144525 WhatsApp