פחים חדשים הוצבו במרכז המושב

מזכירות • 18/3/2018 כניסות

פחים חדשים הוצבו ונכנסו לשימוש במרכז המושב. זהו שלב ראשון בתכנית להציב פחים נוספים במקומות מרכזיים ביישוב. אנא השתמשו בהם!