פרוטוקול ישיבת ועד מקומי ותכנית שנתית לארועי תרבות ופנאי במושב

מזכירות • 2/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

תכנית ארועי תרבות ופנאי 2018

פרוטוקול ועד מקומי 11.12.17

לחץ כאן לעריכת הטקסט