חוק הותמל

תנועת המושבים • 17/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

חוק הותמל

רצ"ב מכתבנו  טרם עתירה לבג"צ שנשלח לשר האוצר, מכתב הדורש את הקפאת הפקעות הקרקע ולהימנע מלהכריז על מתחמים נוספים שייש בהם קרקע חקלאית לאלתר,

דרישה שבאה בעקבות ההיקפים הבלתי מידתיים ובלתי מרוסנים של קרע חקלאית המופקעת במרחב הכפרי בשנה האחרונה, כאשר על פי הנתונים שברשותנו הוכרזו כבר לא פחות מ60 מתחמים בגודל של כ 82 אלף דונם כאשר מתוכם כ 47 אלף דונם הינה קרקע לשימוש חקלאי.

איננו מקלים ראש בחשיבות המהלך של הגדלת ההיצע אולם מכאן ועד ביצוע נרחב של הפקעה רבתי עד כדי פגיעה אנושה בשטחי חקלאות ובחקלאים ארוכה הדרך, פגיעה זו עלולה להיות בלתי הפיכה בכל הקשור לביטחון המזון לאזרחי ישראל ובריאות הירוקות שעוד נותרו בארצנו. 

בנוסף מכתבנו מצביע  על הפגמים החמורים שנפלו בהחלטות ההכרזה של הממשלה (ועדת השרים לעניין תכנון, בנייה מקרקעין ודיור "קבינט הדיור" ,כמו גם על הפגמים שנפלו בחוק הוותמ"ל עצמו. פגמים שיש בהם, על פי ההלכות המשפטיות של בית העליון, כדי להביא לפסילת ההחלטות וכן לפסילתו של החוק, על כל הכרוך והמשתמע מכך,  הפגיעה היא בין היתר בכך שוועדות השרים  התעלמו מהשיקולים בדבר היקף הפגיעות בחקלאים הכרוכות בהכרזות.

לפיכך דרישתנו במכתב הינה הקפאה לאלתר של הפגיעה בשטחי החקלאות וישיבה דחופה עם נציגנו לדיון מסודר בעניין.

 

         בברכה,

 

 עו"ד עמית יפרח

יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות

בתנועת המושבים