וועד מקומי - פרוטוקלים - עמוד מקורי

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

דוח כספי ועד מקומי - 2021

פרוטוקול ועד מקומי 2022 - ישיבה מס' 1

פרוטוקול ועד מקומי 2021 - ישיבה מס' 3

פרוטוקול ועד מקומי 2021 - ישיבה מס' 8

פרוטוקול ועד מקומי 2021 - ישיבה מס'7

פרוטוקול ועד מקומי 2021 - ישיבה מס' 6

פרוטוקול ועד מקומי 2021 - ישיבה מס' 5

פרוטוקול ועד מקומי 2021 - ישיבה מס' 4

דוח ביקורת ועד מקומי 2020

פרוטוקול ועד מקומי 2021 - ישיבה מס' 2

דוח כספי ועד מקומי - 2020

פרוטוקול ועד מקומי 2021- ישיבה מס' 1

פרוטוקול ועד מקומי 2020- ישיבה מספר 10

פרוטוקול ועד מקומי 2020- ישיבה מספר 8

פרוטוקול ועד מקומי 2020-ישיבה מספר 7

פרוטוקול ועד מקומי 2020- ישיבה מספר 6

פרוטוקול ועד מקומי 2020 ישיבה מספר 5

פרוטוקול ועד מקומי 2020 ישיבה מס 4

פרוטוקול ועד מקומי 2020 ישיבה מס 3

פרוטוקול ועד מקומי 2020 ישיבה מס 2

דוח ביקורת ועד מקומי 2019

פרוטוקול ועד מקומי 2020 ישיבה מס' 1

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 9

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 8

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 7 - אישור תקציב 2020

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 6

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 5

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 4

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 3

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 2

פרוטוקול ועד מקומי 2019 - ישיבה מס 1

מנשה מלכין-יו"ר

יהודה כהן

אסף זהר

לימור בן דרור

איציק אבוקראט

ועדת ביקורת: מורן מלכה, אליעזר ברנר, סמדר נחמיה