חדש! פרוטוקול ישיבת ועד אגודת החינוך

מזכירות • 23/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול חינוך נובמבר 17

בקובץ המצורף פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של אגודת החינוך מתאריך 14.11.17 לעיונכם.