חדש! פרוטוקול ישיבת ועדת נוער 15.10.17

נוער כפר ברוך • 17/10/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

ועדת נוער לאתר המושב

מעתה יפורסמו החלטות ודיונים שהתקיימו בישיבות ועדת נוער - לעיונכם!