היום באתר המושב: ״עכבר הכפר״ לחודש דצמבר, הודעות חשובות לגבי ...

הודעות סמס • 2/1/2018 כניסות

היום באתר המושב: ״עכבר הכפר״ לחודש דצמבר, הודעות חשובות לגבי מחלת הכלבת, פרוטוקולים של ישיבות הוועד והאגודה החקלאית ועוד www.kfar-Baruch.com