פרוטוקול ישיבת ועדת נוי וסביבה 21.11.17

מזכירות • 23/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול נוי לאתר

מצורף לעיונכם.