הגשת בקשות חדשות לעובדים זרים 2018

תנועת המושבים • 13/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

הגשת בקשות חדשות לעובדים זרים 2018מצ"ב מכתב בנושא הגשת בקשות חדשות לעובדים זרים 2018

 

בבקשה להעביר לכל בעלי התפקידים והחקלאים במושב.