פרוטוקול ישיבת ועדת 60 פלוס מינוס מה- 12.2.18

תרבות וקהילה פעילה • 26/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 60 פלוס מינוס 12.2.18