תפקיד חדש במושב- רכזת קהילה, מצרפים שוב את מכתב הכניסה לתפקיד

מזכירות • 25/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב כניסה לתפקיד מיכל עידן

אנחנו מפרסמים מחדש את מכתב הכניסה לתפקיד של רכזת הקהילה החדשה לאור שאלות שעלו מכם