לחברי אגודה חקלאית בלבד: ביום שני 19.6.2017 בשעה 19:00 תערך אסיפה כללית (נושאים בת ...

הודעות סמס • 8/6/2017 כניסות

לחברי אגודה חקלאית בלבד: ביום שני 19.6.2017 בשעה 19:00 תערך אסיפה כללית (נושאים בתיבת הדואר), במידה ולא יהיו מס' חוקי של משתתפים האסיפה תדחה ותיערך בשעה 20:00 במועדון ותיקים