הודעה חשובה בנושא גבייה עבור צריכת מים: תושבים יקרים , *זוהי ...

מזכירות • כניסות

הודעה חשובה בנושא גבייה עבור צריכת מים: תושבים יקרים , *זוהי הודעה שניה ואחרונה בנושא*. ישנן יתרות חוב בגין צריכת מים שטרם שולמו לשנת 2019. לכל מי שיש יתרת חוב פתוחה *מתבקש להסדיר את התשלום עד 15.1.2020* .לאחר מועד זה יועברו החובות לטיפול וגביה ע"י עורך דין חיצוני . במצב שכזה לא נוכל לסייע ויוטלו על החייבים ריביות בגין פיגורים וגם הוצאות שכ"ט עורך הדין! אנא המנעו מקנסות ועיקולים והסדירו חובות המים בהקדם !