תמונות מפעילות פתיחת השנה של הנוער

נוער כפר ברוך • 17/9/2017 כניסות